Kenniskring Slimmer Ondernemen

Bent u een ervaren ondernemer? Hebt u een mooi bedrijf opgebouwd? Wilt u uw bedrijf nu verder ontwikkelen en laten groeien? Hoort u graag van andere ondernemers hoe zij dat aanpakken? Dan is de kenniskring Slimmer Ondernemen iets voor u!

Wat is de kenniskring Slimmer Ondernemen?

Slimmer Ondernemen is een kenniskring waarin MKB ondernemers kennis, ervaringen en contacten met elkaar delen op het vlak van strategie- en organisatieontwikkeling.Een kring bestaat uit vijf gemotiveerde ondernemers van niet concurrerende bedrijven. Gedurende zes maanden komen zij zesmaal bij elkaar om van elkaar te leren. De insteek van de sessies is pragmatisch. In een vertrouwelijke setting wordt kennis, ervaring, ideeën en contacten uit gewisseld rondom de strategische vraagstukken. Tijdens de bijeenkomsten staat steeds één bedrijf centraal. Deze ontvangt advies en praktische tips van de collega-ondernemers. De frisse blik waarmee anderen naar uw onderneming kijken, levert u vernieuwde kennis, nieuwe inzichten en extra inspiratie op.

Wie organiseren de kenniskring?

Instituut Kleynenborgh en Lantèr hebben samen de kenniskring Slimmer Ondernemen ontwikkeld.  We begeleiden de deelnemers tijdens de bijeenkomsten en geven hun handvaten om gesprekken te structureren, te verbreden of juist te verdiepen. Ook kunnen specialisten van instituut Kleynenborgh, Lantèr of andere experts ingezet worden. Als de deelnemer dit wenst, wordt hij buiten de bijeenkomsten verder begeleid door een adviseur  om de kennis vanuit de workshops verder te vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.

Wat kan ik als ik deelgenomen heb?

Na beëindiging van de kring beschikt iedere deelnemer over een frisse blik op zijn vraagstukken. Hierdoor is hij/zij in staat om slimmere oplossingen in te zetten. Daarnaast heeft hij/zij een vertrouwd netwerk dat, zo leert onze ervaring, nog lange tijd een klankbord en adviseur kan zijn bij ondernemersvragen.

Meedoen? Neem contact op met Lantèr of met Instituut Kleynenborgh