Stop met stapelen

30 dec Stop met stapelen

Iedere keer wanneer ik een ondernemer spreek met een briljant idee, denk ik “hoe komt hij erop, waarom heb ik dat niet bedacht”. Als we vervolgens verder praten is dit vaak niet het enige goede idee dat hij heeft. Nee, hij barst ervan. En hij vaak niet alleen: ook zijn klanten, medewerkers en toeleveranciers komen met waardevolle suggesties voor nieuwe producten, procesverbeteringen, aanvullende diensten en nog veel meer. Met als gevolg: het ene project stapelt zich op het volgende project, zijn agenda loopt vol, de agenda’s van zijn medewerkers lopen vol, projecten worden niet afgemaakt en ook dat ene briljante idee beland uiteindelijk op de plank. En al die losse eindjes…………….die blijven maar in z’n hoofd rondspoken. Wat een drukte is het daar!

Is ieder idee in uw bedrijf een nieuwe kans? Of leidt een idee toch te vaak tot een verspilling van geld en tijd? Hoe weet u in welke ideeën u wel moet investeren en in welke niet? En hoe organiseert u de uitwerking van ideeën in uw bedrijf goed?

Gelukkig kunt u eenvoudig met deze vragen aan de slag. Allereerst inventariseert u alle ideeën en projecten. Het is handig om ze op een vergelijkbare manier vast te leggen, dat maakt het later makkelijker om ze te vergelijken. Bepaal dan met een groep mensen op basis van welke criteria de ideeën en projecten beoordeeld worden. Criteria kunnen zijn: het marktpotentieel, concurrentievoordeel, de financiële bijdrage, strategische samenhang etc. Tot slot neemt u op basis daarvan een beslissing: doen we, onthouden we, doen we niet, doen we later. Tot slot bespreekt u deze keuzes met uw mensen.

Let er wel op dat u niet alleen kiest en voor ideeën die te maken hebben met directe klantvragen en kleine productverbeteringen. Schep ook ruimte voor ideeën die buiten de bestaande denkkaders vallen; vernieuwende projecten die van belang zijn voor uw omzet in de toekomst. Misschien zijn ze nu vaag en nog niet interessant, maar op langere termijn wel.