Bedrijfsopvolging in de familie

17 feb Bedrijfsopvolging in de familie

Sinds een jaar werkte hun zoon in het bedrijf. Daar waren ze dolblij mee, zo vertelde het echtpaar dat tegenover me zat, het was voor hen alle drie een droom die uitkwam. Echter, nu bedrijfsopvolging in beeld kwam, twijfelden ze. Hun zoon, laten we hem David noemen, was een gouden kracht in de verkoop. Maar het ondernemerschap dat ze zelf hadden, zagen ze niet bij David. Hij kwam, zo vertelden ze, weinig met nieuwe ideeën, mistte overzicht en was financieel niet sterk. David wilde de zaak heel graag overnemen, dat maakte het erg lastig om hun twijfels met hem te delen. Hoe kunnen we dit aanpakken, vroegen ze me.

Volgens mij ligt de kern van het succes van een goede bedrijfsopvolging binnen de familie in goed en open overleg tussen alle belanghebbenden zoals de ouders, de opvolger en de rest van de familie. Gedoe komt er toch, zeg ik vaak, dus probeer gedoe niet te vermijden, maar zorg juist dat het vroeg op tafel komt. Begin al vroeg met gesprekken over de opvolging, zo’n vier tot zeven jaar voor dat u daadwerkelijk de opvolging gerealiseerd wil hebben. Betrek alle familieleden, vraag hun mening, houd ze op de hoogte en voer samen overleg voordat beslissingen worden genomen.

Mijn ervaring leert dat het vaak goed is om deskundigen bij dit proces in te schakelen. Dat maakt het makkelijker om bij lastige boodschappen of situaties de emoties niet de overhand te laten nemen en in gesprek met elkaar te blijven. Een deskundige kan als belangeloze partij helpen bij het maken en vastleggen van duidelijke afspraken over het tijdstip van overdracht, de taakverdeling en samenwerking met de opvolger(s), beoordeling van de opvolgers en de deskundige kan het overleg gedurende het opvolgingsproces begeleiden.

Samen met David en zijn ouders ben ik aan tafel gaan zitten en hebben we een open en volwassen gesprek gehad over de twijfels die er waren. David vond het niet leuk om te horen. In deze gesprekken werd echter ook heel snel duidelijk dat alle drie nog wel hetzelfde doel voor ogen hadden: een bedrijfsovername door David. Er is uiteindelijke een gezamenlijk actieplan gemaakt: David gaat een opleiding doen en krijgt een coach zodat hij zich sneller kan ontwikkelen. Zijn ouders gaan in samenspraak met David en de accountant, het zakelijke deel van een overname voorbereiden. Zo hopen we dat over een jaar alle seinen op groen staan om het formele overnametraject in gang te gaan zetten en dromen te realiseren.